SoPure Katalog Zwetko MK 2-3

Стратегија

На клиентот треба да му се понудат производи кои прикажуваат:

  • Ефикасност и одлични резултати при чистењето и одржувањето на нега
  • Зачувување на животната средина
  • Одржливост
  • Понатамошен развој